Historia EcoGypsy

Rasa tradycyjnych koni cygańskich została utworzona w wyniku wieloletniej selekcji koni pod względem ogólnouzytkowym oraz pod względem cech charakteru.
Selekcja i hodowla jest prowadzona przez brytyjskich Cyganów.

 

Pomimo iż nasza stadnina koni cygańskich istnieje pod obecną nazwą dopiero od paru lat, jej korzenie sięgają kilku dziesięcioleci.

Chów i hodowla koni to jedna z tradycji brytyjskich Cyganów, tradycja rodzinna i wielopokoleniowa.

EcoGypsy powstało na bazie kilku klaczy – matek, które wywodziły się z rodziny żeńskiej utrzymywanej w rodzinie Samuel od co najmniej trzech pokoleń – hodował konie ojciec Freda, hodował je też jego dziadek. Prawdopodobnie historia hodowli sięga dalej, jednakże nie byliśmy w stanie tego ustalić.

 

Po rozpoczęciu hodowli pod oficjalną nazwą, konie zostały zarejestrowane w księgach stadnych Traditional Gypsy Cob Association – związku hodowlanego, który powstał kilka lat temu w Wielkiej Brytanii po uznaniu rasy Traditional Gypsy Cob przez DEFRA – Department for Environment, Food and Rural Affairs (brytyjski odpowiednik ministerstwa rolnictwa).

 

Podstawowe, oryginalne stado uzupełniliśmy o kilka klaczy oraz ogiera wysokiej klasy – Leo Rex. Wszystkie nasze konie wywodzą się bezpośrednio z autentycznych, cygańskich hodowli. Pomimo iż konie wyhodowane przez Romanichali nie są zarejestrowane w księgach stadnych (rzadko posiadają nawet paszporty), podczas zakupu remontów nie braliśmy pod uwagę stad komercyjnych, prowadzonych przez gorja – nie-Cyganów. Konie wywodzące się z tych hodowli, mimo dużo niższej ceny –  są na ogół również dużo niższej jakości.

Wszystkie nasze konie są zarejestrowane obecnie w księgach stadnych i posiadają paszporty TGCA.

Dennis Frederick Samuel, lata 60-te
Dennis Frederick Samuel, lata 60-te
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather