zdjecie (photo) Gypsy Vanner

EcoGypsy

Nazwa "EcoGypsy" powstała z połączenia dwóch wyrazów: "Eco" od ekoterapii, którą się zajmujemy, "Gypsy" (Cygan,cygański) od koni cygańskich, które hodujemy.
Name "EcoGypsy" comes from two words: "Eco" for ecotherapy in which we are involved, "Gypsy" for Gypsy horses, which we are breeders of.
zdjecie (photo)